Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

Εργατικά: σύμφωνα με Ν.2000 το ποσοστό εργατικής εισφοράς μπορεί να αποδοθεί ως οικονομική ενίσχυση στους χαμηλόμισθους

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Σύμφωνα με διάταξη νόμου του 2000 που ελάχιστοι εργαζόμενοι γνωρίζουν, εργαζόμενος που αμοίβεται με το βασικό μισθό και απασχολείται με καθεστώς πλήρουςαπασχόλησης μπορεί με μια βεβαίωση του εργοδότη προς το ΙΚΑ να λαμβάνει ως οικονομική ενίσχυση την παρακράτηση της εργατικής εισφοράς από τον κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ που γίνεται στο μισθό του και κανονικά αποδίδεται ως μέρος των εισφορών που καταβάλει ο εργοδότης μηνιαίως στο ΙΚΑ (ποσοστό 6,67% επί των αποδοχών) εξαιρούνται ειδικότητες που κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις).
Διαβάστε περισσότερα :

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ι.Κ.Ε.: Βασικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών

Επιτυχή χαρακτηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης, το θεσμό της Ι.Κ.Ε., με βάση τη διείσδυση που έχει στον Ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 39% εταιρειών που συστήνονται είναι ΙΚΕ και υπερισχύει ακόμη και των Ο.Ε. που ακολουθούν με 32% . Ακολουθούν οι Ε.Ε. με 15%, οι Ε.Π.Ε. με 8% και οι Α.Ε. με 6%.

Αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας μορφής εταιρείας, διαπιστώνουμε τις καινοτομίες που εισάγει και πλεονεκτεί έναντι των άλλων εταιρικών μορφών.

Ίδρυση Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου. Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ. Απαιτείται σύμπραξη Συμβολαιογράφου, όταν το επιβάλλει ειδική διάταξη του νόμου ή όταν εισφέρεται στην εταιρεία ακίνητο. Το κόστος σύστασης περιορίζεται στο ελάχιστο, γιατί δεν καταβάλλονται αμοιβές και τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Το κόστος περιορίζεται μόνο, σε ένα παράβολο των 70€.

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Μάθετε ποιοι δικαιούνται το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα των 500 ευρώ


Ποσό επιδόματος:  500ευρώ ανά άτομο
                           ή
                                 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά

Πως υπολογίζεται:  Για να υπολογιστεί το ποσό του βοηθήματος, το οποίο ορίζεται στα 500 ευρώ, υπάρχει οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, που κλιμακώνεται από 1 για τον πρώτο ενήλικα, 1/3 για κάθε άλλον ενήλικα και 1/6 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ηλικίας έως 24 ετών. Δηλαδή, το ποσό των 500 ευρώ για τον άγαμο προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,3 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, ώστε να ανέρχεται τελικά σε 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Πότε θα πάρω το επίδομα:  Θα καταβληθεί εφάπαξ εντός του Μαΐου

Που θα κάνω αίτηση: Το βοήθημα θα παρέχεται, μετά από αίτηση – ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου και διασταύρωση των στοιχείων του από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/polites.html

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα:  το επίδομα αφορά σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, υπερήλικες, μακροχρόνια άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες και λοιπά. Δικαιούχοι του βοηθήματος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι όσα νοικοκυριά έχουν:
1.    ισοδύναμο εισόδημα (φορολογική δήλωση 2013) έως 6.000 ευρώ και
2.     ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας (ΦΑΠ) έως 125.000 ευρώ για τον άγαμο ή 250.000 για δύο ή περισσότερα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Δηλαδή, για μία τετραμελή οικογένεια, το όριο ορίζεται στις 10.000 ευρώ. Το εισόδημα αναφοράς ορίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων όλων των μελών του νοικοκυριού που χρησιμοποιείται στη δήλωση Α21 (συμπεριλαμβάνει τόσο πραγματικά όσο και τεκμαρτά εισοδήματα).

Ειδικά, για τους μακροχρόνια άνεργους, που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, το Μάρτιο του 2014, ο ορισμός του εισοδήματος αναφοράς προκύπτει, όταν τα εισοδήματα του μακροχρόνια ανέργου από μισθούς και ημερομίσθια, μηδενιστούν.

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για το κοινωνικό μέρισμα:
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Services/documents_polites/kya_koinwniko_merisma.pdf
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΑΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

ΝΕΟ | Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 21/3/2014

Ξεκινά αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των επιχειρήσεων στο "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών." Διαβάστε στη συνέχεια ποιοι είναι οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) και οι ωφελούμενοι(άνεργοι) για ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: υποχρεωτική έκδοση κλειδαρίθμου από ΟΑΕΔ για ένταξη επιχειρήσεων στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίσουν στο κατάστημα ΟΑΕΔ που έχει έδρα η επιχείρησή τους και να προσκοµίσουν: 
         1. Οι ατοµικές επιχειρήσεις την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος. 
         2. Τα νοµικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα 
προκύπτει η µετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της 
επιχείρησης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
∆ικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, 
που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

Δείκτης Οικονομικούς Κλίματος(ESI) - Ευρωζώνη

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος που δημοσιεύει ανά μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) αποτελεί ένα μέτρο της πορείας της οικονομικής δραστηριότητας. Αποτυπώνει τις εκτιμήσεις και τις προσδοκίες που απορρέουν από έρευνες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι έρευνες αυτές λαμβάνουν υπόψη τους διάφορες συνιστώσες της οικονομίας, όπως τη βιομηχανία, τις υπηρεσίες, τους καταναλωτές, τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και τον κλάδο λιανικού εμπορίου.       

Τον Ιούλιο ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ευρωζώνη κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 1.2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και βρίσκεται πλέον στις 92.5 μονάδες. Η νέα άνοδος που σημείωσε ο δείκτης συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε το περασμένο φθινόπωρο και είχε διακοπεί από τη στασιμότητα του Μαρτίου και την επιδείνωση του Απριλίου. Η άνοδος το μήνα Ιούλιο, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα, οφείλεται σε βελτίωση όλων των επιμέρους τομέων. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (1.4 μονάδες) και ο κλάδος των υπηρεσιών (1.7 μονάδες).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5,5 ετών στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Ενθαρρυντικά είναι και τα στοιχεία για την πορεία της ελληνικής μεταποίησης, καθώς ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών (PMI) αυξήθηκε, έστω και οριακά, από τις 51,2 μονάδες τον Ιανουάριο, στις 51,3 μονάδες τον Φεβρουάριο, και βρέθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα πάνω από το όριο των 50 μονάδων που υποδεικνύει ανάπτυξη.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΤΖΑΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 


πηγές: 
1. http://www.indeepanalysis.gr/
2. http://www.kathimerini.gr/

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
«ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δράσεις για την Εργασία στην Αττική», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο για τη Δραστική Ανάπτυξη της Εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής», καλεί άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης,να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην Πράξη (Περιοχή χωρικής εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής).
Οι άνεργοι που θα επιλεγούν, θα συμμετέχουν στις ακόλουθες δράσεις:
1.              Κατάρτιση
Η κατάρτιση θα είναι διάρκειας 125 ωρών (θεωρία και πρακτική) και θα έχει ως εκπαιδευτικό αντικείμενο την «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»
2.              Συμβουλευτική
Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής πρόκειται να γίνουν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους ωφελούμενους στα ακόλουθα αντικείμενα: Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, Συμβουλευτική παρακολούθησης, Ειδική υποστήριξη και συμβουλευτική.
Στην Πράξη πρόκειται να συμμετέχουν συνολικά εβδομήντα (70) άνεργοι
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ανέργους θα ξεκινήσει την Τρίτη 28/01/2014 και θα λήξει την Τρίτη 11/02/2014Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα ακόλουθα σημεία:
1             Γραφείο Ενημέρωσης της Α.Σ. Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Μητροπόλεως 12-14, ΤΚ 10563, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.32.24.588. Ώρες Εξυπηρέτησης 09:00 – 14:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). E-mailvbouss@oe-e.gr Υπεύθυνη: κα. Μητσάκη Δήμητρα
2             Έδρα Αναπτυξιακής Σύμπραξης Βερανζέρου 31, Τ.Κ. 10432, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210.52.22.847. Ώρες Εξυπηρέτησης: 09:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00 (Δευτέρα – Παρασκευή). E-mailinfo@drase.org  Υπεύθυνη: κα. Γκοργκόλη Μαρία
Η Αίτηση συμμετοχής κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 2. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας εν ισχύ, 3. Τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, αναγνωρίσεις εάν υπάρχουν), 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, 6. Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη, 7.Ερωτηματολόγιο καταγραφής στοιχείων, 8. Βιογραφικό σημείωμα.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα όταν πρόκειται για δημόσια έγγραφα (βλ σελ 4 Αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος)!
Τα σχετικά έντυπα, Αίτηση Συμμετοχής, Ερωτηματολόγιο Καταγραφής Στοιχείων & Υπεύθυνη Δήλωση με τους όρους συμμετοχής στην Πράξη θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθεύονται από τα σημεία υποβολής των αιτήσεων, ενώ θα είναι αναρτημένα και στο portal της Αναπτυξιακής Σύμπραξηςwww.drase.org, όπου θα βρίσκεται αναρτημένη και η Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Κατεβάστε την αναλυτική πρόσκληση και τα σχετικά αρχεία.

Συνημμένα αρχεία: 

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1/2014 ΩΡΑ 16.00-21.00 ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ »


EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πλ. Κολοκοτρώνη 8  22100 Τρίπολη   Τηλ 2710-233582 .Fax:2710225048
e-mail: oee11pt@oe-e.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 11ον  Περιφερειακό  Τμήμα  του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει  σεμινάρια με θέμα:

« ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ »

Η διεξαγωγή  των  προγραμμάτων  έχει  ως  εξής:

ΣΠΑΡΤΗ    ΣΑΒΒΑΤΟ  1/2/2014  ΩΡΑ 9.30-14.30  ΑΙΘΟΥΣΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «SPARTA INN»

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31/1/2014 ΩΡΑ 16.00-21.00  ΑΙΘΟΥΣΑ  «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ»

Εισηγητής  θα  είναι  ο  κύριος  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  (ΤΕΩΣ   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ  ΤΟΥ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ)

Τα σεμινάρια διατίθενται  δωρεάν
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ

ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ    ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31/12/2013
ΟΙ  ΕΝΕΡΓΟΙ  ΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΑΕΙ - ΤΕΙ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ΕΤΟΣ 2013